#ViralSatya - अंडं शाकाहारीच असल्याचा शास्त्रज्ञांना दावा