स्वच्छतेसाठी महाराष्ट्रातील नियम कडक.. उघड्यावर शौचास बसताय.. 500 रुपये तयार ठेवा