अंदमानमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा 20 रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त, कसं काय शक्य झाले हे