कशाला हवाय DJ चा अट्टाहास.. स्पीकर्स अंगावर पडून दुर्घटना