आरक्षणाच्या मागणीवर धनगर समाज ठाम.. आरक्षणासाठी घेतली शपथ