एकमेकांवर दगडफेक करून इथे साजरा करतात रक्षाबंधन.. कुठे घडतो हा प्रकार ?