गृह खात्याची खात्याची प्रत्येकावर नजर, आंदोलन भडकवण्याचा प्रयत्न केला तर कडक कारवाई होणार