जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: स्वच्छ केली सरकारी कार्यालयाची भिंत