ताडोबात खाजगी जिप्सीमालक आणि गावकरी यांच्यातला संघर्ष पेेटणार?