त्याच्या रागाचा पारा चढला आणि तो नको करुन बसला... आता झाला फरार - कोल्हापुरात घडली थरारक घटना