पोलिस अधिकाऱ्याची 'वर्दी' चोरीला.. पोलिस अधिकाऱ्यालाच 6 लाखांचा गंडा