मी हात जोडतो, साष्टांग दंडवत घालून विनंती आहे.. हा हिंसाचार आपण थांबवूयात - चंद्रकांत पाटील