मुंबईतील गणेश गल्लीचा राजा म्हणजेच मुंबईचा राजाची मंडपामधली शेवटची आरती