रसायनीतील HOC कंपनीतील वायुगळती प्राण्यांच्या जिवावर; वायुगळतीमुळे दोन वाॅचमनही बेशुद्ध