राम कदमांविरोधात घाटकोपर पोलिस स्टेशनमध्ये अदखलपात्र गुन्हा दाखल