लोकांची गैरसोय होईल असं आंदोलकांनी वागू नये - दिवाकर रावते