वैदर्भीयांनो तब्येत सांभाळा.. विदर्भात डेंग्यूच्या रुग्णां संख्या वाढली