सांगलीमध्ये पोलिसांचं कोम्बिंग ऑपरेशन; ऑपरेशन दरम्यान स्फोटकं बनवण्याचं साहित्य जप्त