४ कोटीच्या नोटा आणि ४ किलो सोन्यापासून सजवले देवीचे मंदिर