EXCLUSIVE :: जगातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या आर्मीचा कसा होतो युद्धसराव..