Morning Breakfast: सकाळचा नाश्ता करण्याची योग्य वेळ कोणती?

Manasvi Choudhary

सकाळी नाश्ता

सकाळी नाश्ता करणे आरोग्यासाठी अत्यंत फायद्याचे आहे.

Morning Breakfast | Yandex

समस्या

आहारतज्ञाच्या मते, सकाळी जास्त वेळ उपाशी पोटी राहल्यास अनेक समस्या उद्भवतील

Morning Breakfast | Yandex

पोषक, प्रथिनेयुक्त पदार्थ

रात्रीचे जेवण त्यानंतर आठ तासाची झोप यामुळे दिवसाची सुरूवात पोषक, प्रथिनेयुक्त पदार्थानी केली पाहिजे.

Morning Breakfast | Yandex

ताजे- तवाने वाटते

सकाळी नाश्ता केल्याने तुम्ही दिवसभर ताजे- तवाने राहता व पुढील कामे एकाग्रतेने करता.

Morning Breakfast | Yandex

योग्य वेळ

तज्ञाच्या मते, सकाळी नाश्ता करण्याची योग्य वेळ ८ ते ९ आहे.

Morning Breakfast | Yandex

आरोग्य

रात्रीच्या साते ते आठ तासांच्या झोपेमध्ये उर्जेची गरज असते यामुळे सकाळी लवकर नाश्ता करणे आरोग्यासाठी उत्तम आहे.

Morning Breakfast | Yandex

वेळ

मात्र काही वेळेनुसार तुम्ही सकाळी १० पर्यत नाश्ता करणे उत्तम असेल .

Morning Breakfast | Yandex

NEXT: 4th shravan somvar 11 september 2023|भगवान शंकराला प्रिय असलेले भस्म अंगाला लावण्याचे अनेक फायदे

Shravan Somvar 2023 | Yandex