Health Tips: तुम्हीसुद्धा झोपण्यापूर्वी जास्त पाणी पिताय?, सवयी मोडा नाहीतर...

Manasvi Choudhary

सवय

अनेकांना झोपण्यापूर्वी पाणी पिण्याची सवय असते

Health Tips | Yandex

आरोग्य

मात्र तुम्हाला माहित आहे रात्री झोपण्यापूर्वी पाणी आरोग्यासाठी योग्य नाही.

Health Tips | Yandex

जास्त पाणी

पाणी आपल्या शरीरासाठी अंत्यत उपयुक्त आहे परंतु काही वेळा जास्त पाणी प्यायल्याने देखील शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात. 

Health Tips | Yandex

झोपण्यापूर्वी पाणी पिऊ नये

रात्री झोपण्यापूर्वी पाणी पिणे आरोग्यासाठी घातक आहे.

Health Tips | Yandex

गंभीर आजार

रात्री झोपण्यापूर्वी जास्त पाणी पित असाल तर 'नॉक्चुरिया' नावाचा आजार होऊ शकतो

Health Tips | Yandex

वारंवार लघवी

रात्री झोपण्यापूर्वी जास्त पाणी प्यायल्याने मूत्राशयात जास्त प्रमाणात लघवी साचते. त्यामुळेच वारंवार लघवीची समस्या निर्माण होते. 

Health Tips | Yandex

मधुमेह

मधुमेह असल्यास रात्री झोपण्यापूर्वी जास्त पाणी पिऊ नये

Health Tips | Yandex

मूत्रमार्गातील संसर्ग

मूत्रमार्गातील संसर्गामुळे वारंवार लघवीची समस्या उद्भवू शकते. यासह लघवीच्या जागेवर जळजळ व वेदना होणे या समस्याचांही सामना करावा लागू शकतो. 

Health Tips | Yandex

NEXT: Married Men: लग्नानंतर तरुणांनी बदलाव्यात या सवयी, नाहीतर...

Married Men | Canva