नको रे..!

शुक्रवार, 1 मे 2020

मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे
कळेना उद्या कोण रांगेत आहे
एकेक मोती गळाले गळाले
तरी श्रीहरि अल्पधारिष्ट पाहे

Description: 
<p>मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे<br /> कळेना उद्या कोण रांगेत आहे<br /> एकेक मोती गळाले गळाले<br /> तरी श्रीहरि अल्पधारिष्ट पाहे</p>

Saam TV Live

ट्रेंडिंग