ढोल ताशांचा निनाद, ‘पुढल्या वर्षी लवकर या’चा जयघोष आणि लालबागच्या राजाला निरोप