ढोल पथकांसाठी पुणे पोलिसांची कडक नियमावली.. काय आहेत नियम