पुण्यात आजपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट सक्ती, सरकारी कर्मचारी संघटनेचा सक्तीला विरोध