पोलिस आणि मद्यधुंद तरुणींमध्ये राडा, भाईंदरमधील धक्कादायक घटना