बीडमध्ये बैलपोळ्या दरम्यान बैलांनी तुडवलं शेतक-याला..बीडच्या गेवराई तालुक्यातील घटना..