मुंबई कोकण विमानसेवेची चाचणी.. कोकणात विमानातून बाप्पा इलो