मुंबई वगळता उर्वरीत महाराष्ट्राला 5 ते 7 टक्क्यांच्या वीज दरवाढीचा शॉक