...म्हणून ते मित्राच्या लग्नात पाच लिटरचा पेट्रोलचा कॅन घेवून गेले