या भाऊंचा नादच करायचा नाय... सव्वा कोटींची कार घेतल्यावर वाटले सोन्याचे पेढे