सांगलीतल्या या गावात एकही दुमजली इमारत नाही.. या गावात गादीवरही कुणीच झोपत नाही..