हलगी आणि ताश्याच्या तालावर अश्वांनी धरला ताल; अश्वनृत्य पाहून तुम्ही देखील थक्क व्हाल