ही कोणत्या चित्रपटातील दृष्य नसून हा आहे तुफान हाणामारीचा खराखुरा व्हिडिओ