१० मी. एअर पिस्तुल प्रकारात भारताच्या सौरभ चौधरीची सुवर्णपदकाची कमाई