25 वर्षांची उधारी चुकवली.. 'तो' केनियाहून आला उधारी चुकवायला