39 रुपयांच्या पेट्रोलवर 43 रूपये तर 42 रुपयांच्या डिझेलवर 30 रुपयांचा टॅक्स