SPECIAL REPORT | एकदा पाहाच! विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत कराळे मास्तरांची ही भन्नाट स्टाईल