#ViralSatya : Rahul Gandhi यांच्या सभेत मोदी-मोदी च्या घोषणा