एकूण 1 परिणाम
पुण्याच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी बालेवाडी  येथील पाच हेक्टर ६० आर इतकी शासकीय जमीन देण्यास मंजुरी...