एकूण 1 परिणाम

मोबाईलचा अतिवापर तुम्हाला मानसिक रुग्ण करु शकतो

गरजेपेक्षा जास्त मोबाईल वापरणं तुम्हाला ठार वेडं करु शकतं. मानसोपचार तज्ज्ञांकडे 10 ते 15 टक्के रुग्ण मोबाईलच्या व्यसनाला बळी...