Ranajagjitsinha Patil | "शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत द्या.., अन्यथा एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही"

Ranajagjitsinha Patil | "शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत द्या.., अन्यथा एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही"

Related Stories

No stories found.